کد آهنگ پیشواز علیرضا طلیسچی

برای فعال سازی کد آهنگ پیشواز علیرضا طلیسچی برای مشتریکن ایرانسل کافی است کد مورد علاقه خود را به پیش شماره 7575 پیامک کنید.

مشترکین همراه اول کافی است کد مورد نظر خود را به پیش شماره 8989 پیامک کنند.

کد آهنگ پیشواز ایرنسل علیرضا طلیسچی

کد آهنگ پیشواز صد و هفتاد و پنج 1 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۰۲۸۹

کد آهنگ پیشواز صد و هفتاد و پنج 2 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۰۲۹۰

کد آهنگ پیشواز صد و هفتاد و پنج 3 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۰۲۹۱

کد آهنگ پیشواز کسی که دیگه رفت 1 علیرضا طلیسچی = ۳۳۱۹۸۷۰

کد آهنگ پیشواز کسی که دیگه رفت 2 علیرضا طلیسچی = ۳۳۱۹۸۷۱

کد آهنگ پیشواز دلخوشم به چیت علیرضا طلیسچی = ۳۳۱۹۸۷۲

کد آهنگ پیشواز دقیقه هام علیرضا طلیسچی = ۳۳۱۹۸۷۳

کد آهنگ پیشواز اتفاقی علیرضا طلیسچی = ۳۳۱۹۸۷۴

کد آهنگ پیشواز منو دریاب 1 علیرضا طلیسچی = ۳۳۱۹۸۷۵

کد آهنگ پیشواز منو دریاب 2 علیرضا طلیسچی = ۳۳۱۹۸۷۶

کد آهنگ پیشواز ناراحته قلبم علیرضا طلیسچی = ۳۳۱۹۸۷۷

کد آهنگ پیشواز اگه بدونی 1 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۱۱۰۱

کد آهنگ پیشواز اگه بدونی 2 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۱۱۰۲

کد آهنگ پیشواز عزیز 1 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۱۱۰۳

کد آهنگ پیشواز عزیز 2 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۱۱۰۴

کد آهنگ پیشواز عزیز 3 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۱۱۰۵

کد آهنگ پیشواز این زمستونم تموم شد 1 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۱۱۰۶

کد آهنگ پیشواز این زمستونم تموم شد 2 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۱۱۰۷

کد آهنگ پیشواز موهات علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۱۱۰۸

کد آهنگ پیشواز نباشی پیشم 1 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۱۱۰۹

کد آهنگ پیشواز نباشی پیشم 2 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۱۱۱۰

کد آهنگ پیشواز نباشی پیشم 3 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۱۱۱۱

کد آهنگ پیشواز دلگیرم 1 علیرضا طلیسچی = ۶۱۱۱۲۳

کد آهنگ پیشواز دلگیرم 2 علیرضا طلیسچی = ۶۱۱۱۲۴

کد آهنگ پیشواز دلگیرم 3 علیرضا طلیسچی = ۶۱۱۱۲۵

کد آهنگ پیشواز رد داده بودی 1 علیرضا طلیسچی = ۶۱۱۱۲۶

کد آهنگ پیشواز رد داده بودی 2 علیرضا طلیسچی = ۶۱۱۱۲۷

کد آهنگ پیشواز نمی خوامت 1 علیرضا طلیسچی = ۶۱۱۱۲۸

کد آهنگ پیشواز نمی خوامت 2 علیرضا طلیسچی = ۶۱۱۱۲۹

کد آهنگ پیشواز بگو نه 1 علیرضا طلیسچی = ۶۱۱۲۰۵

کد آهنگ پیشواز بگو نه 2 علیرضا طلیسچی = ۶۱۱۲۰۶

کد آهنگ پیشواز دلم پیش توئه علیرضا طلیسچی = ۶۱۱۲۰۷

کد آهنگ پیشواز نفس کی بودی تو 1 علیرضا طلیسچی = ۶۱۱۲۰۸

کد آهنگ پیشواز نفس کی بودی تو 2 علیرضا طلیسچی = ۶۱۱۲۰۹

کد آهنگ پیشواز رد داده بودی 1 علیرضا طلیسچی = ۶۱۱۲۱۰

کد آهنگ پیشواز رد داده بودی 2 علیرضا طلیسچی = ۶۱۱۲۱۱

کد آهنگ پیشواز سیاه علیرضا طلیسچی = ۶۱۱۲۱۲

کد آهنگ پیشواز آی دل خودم 1 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۲۲۵۹

کد آهنگ پیشواز آی دل خودم 2 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۲۲۶۰

کد آهنگ پیشواز آی دل خودم 3 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۲۲۶۱

کد آهنگ پیشواز آی دل خودم 4 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۲۲۶۲

کد آهنگ پیشواز بگو نه 1 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۲۲۶۳

کد آهنگ پیشواز بگو نه 2 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۲۲۶۴

کد آهنگ پیشواز بگو نه 3 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۲۲۶۵

کد آهنگ پیشواز دلی 1 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۲۲۶۶

کد آهنگ پیشواز دلی 2 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۲۲۶۷

کد آهنگ پیشواز من همونم 1 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۲۲۶۸

کد آهنگ پیشواز من همونم 2 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۲۲۶۹

کد آهنگ پیشواز من همونم 3 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۲۲۷۰

کد آهنگ پیشواز علمدار 1 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۲۲۷۱

کد آهنگ پیشواز علمدار 2 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۲۲۷۲

کد آهنگ پیشواز علمدار 3 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۲۲۷۳

کد آهنگ پیشواز قرار نبود 1 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۵۱۱۰

کد آهنگ پیشواز قرار نبود 2 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۵۱۱۱

کد آهنگ پیشواز تقویم 1 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۵۱۱۲

کد آهنگ پیشواز تقویم 2 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۵۱۱۳

کد آهنگ پیشواز حلقه علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۵۱۱۴

کد آهنگ پیشواز خدایا 1 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۷۵۶۵

کد آهنگ پیشواز خدایا 2 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۷۵۶۶

کد آهنگ پیشواز خدایا 3 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۷۵۶۷

کد آهنگ پیشواز روبروی من 1 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۸۶۳۳

کد آهنگ پیشواز روبروی من 2 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۸۶۳۴

کد آهنگ پیشواز روبروی من 3 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۸۶۳۵

کد آهنگ پیشواز میرم پی کارم 1 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۳۰۸۸

کد آهنگ پیشواز میرم پی کارم 2 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۳۰۸۹

کد آهنگ پیشواز میرم پی کارم 3 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۳۱۰۰

کد آهنگ پیشواز ای داد بر من 1 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۳۰۹۸

کد آهنگ پیشواز ای داد بر من 2 علیرضا طلیسچی = ۵۵۱۱۳۰۹۹

کد آوای انتظار همراه اول علیرضا طلیسچی

کد آوای انتظار- دو تا داداش علیرضا طلیسچی = 30240

کد آوای انتظار قرار نبود 1 علیرضا طلیسچی = 30475

کد آوای انتظار قرار نبود 2 علیرضا طلیسچی = 36623

کد آوای انتظار حلقه علیرضا طلیسچی = 30476

کد آوای انتظار تقویم 1 علیرضا طلیسچی = 36624

کد آوای انتظار تقویم 2 علیرضا طلیسچی = 36625

کد آوای انتظار کسی که دیگه رفت 1 علیرضا طلیسچی = 82246

کد آوای انتظار کسی که دیگه رفت 2 علیرضا طلیسچی = 82247

کد آوای انتظار دلخوشم به چیت علیرضا طلیسچی = 82248

کد آوای انتظار دقیقه هام علیرضا طلیسچی = 82249

کد آوای انتظار وقتی هستی علیرضا طلیسچی = 82250

کد آوای انتظار اتفاقی علیرضا طلیسچی = 82251

کد آوای انتظار حقمه علیرضا طلیسچی = 82252

کد آوای انتظار منو دریاب 1 علیرضا طلیسچی = 82253

کد آوای انتظار منو دریاب 2 علیرضا طلیسچی = 82254

کد آوای انتظار ناراحته قلبم علیرضا طلیسچی = 82255

کد آوای انتظار صد و هفتاد و پنج علیرضا طلیسچی = 82256

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *